ลู่กางถนนเก่าแก่แห่งจางฮว่า (Lukang Old Street)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ลู่กางถนนสายเก่าแก่แห่งจางฮว่า

ลู่กางถนนสายเก่าแก่ ตั้งอยู่ในเมืองจางฮว่า เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน ในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นศูนย์กลางการค้าหลักที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จนกระทั่งญี่ปุ่นเข้ามาได้เรียกเมืองนี้ว่า Lukang เนื่องจากเป็นเมืองท่าส่งออกที่สำคัญ ในช่วงการล่าอาณานิคมของดัตช์ Continue reading